Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON"  • g    
     p   
    /

Pogoda

Aktualności

Stempurski ponownie wybrany prezesem PFSN

W dniu 08 maja 2010r. odbyło się Walne zebranie wyborcze Polskiej Federecji Sportu Niesłyszących w Lublinie.
Na zebranie zjachało 38 delegatów z całej Polski.
Niespodzianka dla wszystkich uczestników była obecnośc Isabelle Malaurie Prezydent EDSO (Europejska Federecja Sportu Niesłyszących)z Francji.
Na samym zebraniu delegaci zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności PFSN, udzielono absolutorium Zarządowi, który kończył swoją kadencję. Nowo wybrany Zarząd reprezentują:
- prezes Wojciech Stempurski
- wiceprezes ds.sportowych Aleksander Kubin
- wiceprezes ds.organizacyjnych Jarosław Janiec
- wiceprezes ds.młodzieżowych Regina Jakubowska
- sekretarz generalny Stanisław Janiec
- członek Edward Pukło
- członek Robert Marek
- członek Tomasz Włodarczyk
- członek Maciej Jacyna
W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej wchodzą;
- przewodniczący Artur Delendowski
- wiceprzewodniczący Marcin Przywara
- członek Marek Pater
Obrady przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze złożono wiele propozycji nowemu Zarządowi,po to, aby usprawnic jego działanie. Wszyscy byli zgodni co do tego, że dotychczasowa działalnośc Zarządu przyniosła wiele dobrego dla sportowego środowiska osób niesłyszących. Obecnośc większej liczby młodych osób w Zarządzie z pewnością przyniesie wiele nowych pomysłów i sposobów na jak najlepsze funkcjonowanie Federecji.
My  ze swojej strony życzymy nowo wybranemu zarządowi wielu sukseców oraz wytrwałości w pracy w celu rozwoju sportu niesłyszących. 


         
                                        
W Hotelu Victoria w Lublinie

 W sali konferencyjna w hotelu Victoria w Lublinie

Delegat Tomasz Włodarczyk z ŁKSG Łódż podpisują na listy obecności zebrania

 
  W czasie obrad przegłosowano jednogłośnie na przewodniczącego zebrania Reneta Pietruszka

Reneta Pietruszka obok z sekretarzem zebrania

 
Krzysztof Michalczuk spośród Delegatów najczęściej zebrał głos.

Przemówienie Isabelle Malaurie Prezydent Europejska Federecja Sportu Niesłyszących(EDSO) i Prezes PFSN Wojciech Stempurski

Sekretarz zebrania ogłosiło dwaj kandydaci na prezesa PFSN,obok tłumacz j. migowego

Dwaj kandydaci, Wojciech Stempurski i Edward Pukło,zostali w walce o fotel prezesa PFSN.

Obradom przewodniczył Artur Delendowski przemawia sprawozdanie z działalności Zarządu PFSN.

Otwarcie urny wyborczej rozliczenie głosów przewodnicząca komisji mandatowej Karina Akseńczuk.

Przerwa w obradach to dobra okazja do rozmów przy kawie i ciastku

Karina Akseńczuk rozdanie karta głosowania dla delegatów.

Karina Akseńczuk ogłosiła został wybrany prezesem na drugą kadencję. W tajnym głosowaniu wzięło udziału 38 delegatów. Poparło Wojciech Stempurski 29 głosów, Edward Pukło 9 głosów.

Przerwa obiadowa

Karina Akseńczuk, ogłosiła wyniki tajnego głosowanie.

Nowo wybrany Zarząd reprezentują stoją od lewej; Prezes PFSN Wojciech Stempurski ,Wiceprezes ds. sportowych Aleksander Kubin, Wiceprezes ds. młodzieżowych Regina Jakubowska, Członek Edward Pukło, Sekredarz Generalny Stanisław Janiec, Członek Tomasz Włodarczyk, Członek Maciej Jacyna. Siedzą od lewej; Wiceprezes ds. organizacyjnych Jarosław Janiec, Członek Robert Marek .
 
 
 W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej PFSN wchodzą od lewej; wiceprzewodniczący Marcin Przywara, Członek Marek Pater, Przewodniczący Artur Delendowski


 

DELEGACI;
SPARTAN Lublin WKSG Poznań
HERKULES Lubliniec ŚWIT Wrocław
ODRA Racibórz WISŁA Bydgoszcz
SPRINT Sławno WIOSŁO Szczecin
TON Poznań NIEDŻWIADEK Przemyśl
SURDUS Kielce RES-GEST Rzeszów
RADOMIG Radom OLIMPIJCZYK Olecko
UMKSN Poznań HETMAN Łuków
TON Poznań WARS Warszawa
POMORZE Gdańsk MAZOWSZE Warszawa

ŚLĄSKI Rybnik ŁKSG Łódż