Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON"







  • g    
     p   
    /

Pogoda

Kraj

Głusi pl: Wideo - sytuacja Niesłyszących w Polsce

Głusi pl: Wideo - sytuacja Niesłyszących w Polsce

Zapraszam do oglądania Wideo

http://www.glusi.com.pl/